Thiết lập Primary Domain và Secondary Domain trên gmail doanh nghiệp creativevietnam là gì vậy?

Làm thế nào để tôi kiểm tra số lượng người dùng trên tài khoản gmail tên miền Creativevietnam tôi đã mua?

Điều này rất là dễ dàng vì bạn hoàn toàn có thể kiểm tra công khai trên tài khoản email doanh nghiệp chúng tôi cung cấp cho bạn theo các gói. Bạn chỉ cần đăng nhập vào Google Apps Admin panel => Click the “Billing” menu, rồisẽ nhìn thấy số lượng người dùng (user licenses) creativevietnam / tài khoản của mình.

#gmailtenmiencreativeietnam #gmaildoanhnghiepcreativevietnam #emaildoanhnghiepgooglecreativevietnam #emailtenmienriengcreativevietnam

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

Comments on “Thiết lập Primary Domain và Secondary Domain trên gmail doanh nghiệp creativevietnam là gì vậy?”

Leave a Reply

Gravatar