Thiết lập Primary Domain và Secondary Domain trên gmail doanh nghiệp creativevietnam là gì vậy?

Có ai đã từng xuất hóa đơn đỏ (VAT) khi mua gmail doanh nghiệp creativevietnam chưa ?

Tôi đã từng xuất hóa đơn đỏ khi mua gmail cho doanh nghiệp creativevietnam rồi .Giá các gói dịch vụ gmail doanh nghiệp creativevietnam trên website thì sẽ chưa bao gồm VAT 10%, nếu bạn có nhu cầu xuất hoá đơn đỏ (hoá đơn VAT) cho đơn hàng thì sẽ phải thanh toán thêm gmail doanh nghiep creativevietnam 10% giá trị đơn hàng.


#gmailtenmiencreativeietnam #gmaildoanhnghiepcreativevietnam #emaildoanhnghiepgooglecreativevietnam #emailtenmienriengcreativevietnam

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

Comments on “Thiết lập Primary Domain và Secondary Domain trên gmail doanh nghiệp creativevietnam là gì vậy?”

Leave a Reply

Gravatar